پایگاه اطلاع رسانی

120,000,000.00

امروزه با گسترش فضای دیجیتال و تغییر سبک اطلاع رسانی هر سازمانی برای ارائه عملکرد خود نیاز به فضایی در پهنه ی وب دارد تا با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و بازخورد مورد نظر را در زمینه اطلاع رسانی دریافت نماید.

توضیحات تکمیلی

اداری

شهرداری ها