پایگاه خبری شهرداری باقرشهر یک وبگاه اطلاع رسانی برای ارائه عملکرد شهرداری باقرشهر و اشتراک اخبار فعالیت های این شهرداری با مردم است

مشتریروابط عمومی شهرداری باقرشهر
سازندهراگاسافت
اتمام12اسفند1397
مهارت هاjava/php/HTML / WordPress
وبسایتbaghershahr.ir/news