ری اینفو یک بانک اطلاعات کامل و جامع از مشاغل و رویدادهای شهرستان ری است که کاربر محور بوده و کاربران می توانند در قبال پرداخت هزینه اندک کسب و کار و یا رویداد خود را معرفی کنندی این سایت دارای امکانات بی نظیری برای مخاطبان چه تولید کننده محتوا چه مصرف کننده محتوا را دارا می باشد

مشتریانعکاس ری
سازندهراگاسافت
اتمام12اسفند1397
مهارت هاjava/php/HTML / WordPress
وبسایتad.enekaserey.ir